quả cầu phong thủy đá tự nhiên.

Cầu dạ minh châu vàng, biểu tượng của công việc thuận lợi K070-1

cau-da-minh-chau-lon-02

28,833,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Qủa cầu phong thủy đá dạ minh châu (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 12.5cm