nơi bán thạch anh hồng

Cây đào tiên trái thạch anh hồng DT228

+ Chất liệu và hoàn thiện: Cây đào tiên trái đá thạch anh hồng, lá đá ngọc Đông Linh (tại Việt Nam). + Kích thước