Giải nghĩa số hạt vòng tay đá phong thủy dành cho mọi lứa tuổi

Phong Thủy từ rất lâu đã có ý nghĩa quan trọng trong đời sống hằng ngày của con người Phương Đông. Trong các vật phẩm phong thủy thì vòng tay phong thủy món đồ được sử dụng cho mọi người, mọi lứa tuổi ở các nước Phương Đông.

 

Số lượng hạt trên vòng tay phong thủy có ý nghĩa như thế nào tới tác dụng phong thủy của chiếc vòng tay phong thủy?

Đây là vấn đề mà những người thích đồ phong thủy khi lựa chọn vòng đeo tay phong thủy cho mình thường băn khoăn.

Phong Thủy từ rất lâu đã có ý nghĩa quan trọng trong đời sống hằng ngày của con người Phương Đông. Trong các vật phẩm phong thủy thì vòng tay phong thủy món đồ được sử dụng cho mọi người, mọi lứa tuổi ở các nước Phương Đông. Đặc biệt là những quốc gia Phật Giáo như Việt Nam, Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản…

Từ xa xưa những ngày mà Đức Phật đang trên con đường truyền bá đạo pháp đến với thế gian. Ngài luôn xuất hiện cùng với chuỗi hạt niệm châu. Khi cầm chuỗi hạt này trên tay và niệm pháp sẽ mang đến may mắn, sức khỏe, bình an. Đây chính là tiền thân của vòng tay phong thủy mà mọi người vẫn đang đeo hằng ngày.

Số lượng hạt vòng tay phong thủy theo Đạo Phật

5

Như đã nói, khởi nguồn của vòng tay phong thủy có từ cách đây hàng nghìn năm, trong các sách Phật giáo có ghi chép về một sự tích lâu đời như sau:

Vòng tay phong thủy khời nguồn từ phật giáo. Trong kinh Phật có ghi lại nhiều điển tích về vòng tay phong thủy. Trong đấy có sự tích lâu đời về vua Cao Ly.

“Trong một lần Đức Phật đang đi truyền giáo qua nước Cao Ly (Triều Tiên ngày nay) bắt gặp đức vua Ba Lưu Ly của Cao Ly trong lòng đang có nhiều điều phiền muộn. Đức Phật nói với nhà vua hãy xâu chuỗi tràng hạt có 108 hạt và khi chuyên tâm niệm phật hãy dùng tay lần hạt thì sẽ giúp tâm thanh tịnh, sáng suốt và tinh thông.

Nhà vua làm theo lời Đức Phật dạy. Quả nhiên sau một thời gian nhà vua cảm thấy mọi muộn phiền tan biến chỉ còn lại tâm thanh, an lạc. Nhà vua tạ ơn Đức Phật bằng cách cho làm thêm 1000 chuỗi hạt, ban phát cho hoàng thân, quốc thích và khuyên mọi người nên tụng kinh, niệm phật hằng ngày để hóa giải muộn phiền, tà khí mang lại tâm thanh, an lạc.”

Đây là một câu chuyện được ghi lại trong cuốn: “Mộc hoạn tử kinh”. Đây chỉ là một trong những tác dụng của vòng tay phong thủy đối với nhà Phật.

Aquamarine – Biểu tượng của hòa bình, may mắn và thịnh vượng

Những con số trên chuỗi hạt? Theo nhà Phật chuỗi hạt niệm châu thường thuộc các số hạt sau: 1080 hạt, 108 hạt, 54 hạt, 42 hạt, 36 hạt, 27 hạt, 21 hạt, 18 hạt, 14 hạt và có một loại dành cho người thường là loại không có số hạt nhất định, lấy kích thước cổ tay để xác định số hạt. Bởi vì Phật pháp mang ý nghĩa Phật ở trong tâm của mỗi người.

Với vòng tay không có số hạt nhất định mà được xâu vừa tay thì trong kinh phật có viết: “Nếu như có người tay cầm chuỗi hạt này, không thể theo lệ niệm tụng danh hiệu Phật và Đà la ni, nhưng có thể cầm tay hoặc mang bên mình lúc đi, đứng, nằm, ngồi. Những lời được nói ra lúc thiện lúc ác, người này nếu như cầm chuỗi hạt trên tay, sẽ đắc công đức, nếu như niệm chư Phật, tụng chú, được phúc vô lượng”.

Vòng tay ngọc hoàng long – Giàu sang, thịnh vượng và sức khỏe an

Chính vì thế mà những người đeo vòng tay phong thủy kết hợp với làm việc thiện, những điều tốt đẹp là những người có thiện căn. Khi đi chùa lễ phật chúng ta thường được lộc là những chiếc vòng tay đã được khai quang để lấy may và phúc bình an cho mình và gia đình.

Quan niệm số lượng hạt theo sinh – lão – bệnh – tử

Sinh – Lão – Bệnh – Tử là vòng tuần hoàn cuộc sống của mỗi con người. Có quan niệm cho rằng số lượng hạt vòng tay phong thủy gắn liền với vòng tuần hoàn của đời mỗi người. Sinh là số 1, Lão số 2, Bênh số 3, Tử số 4. Và vòng tuần hoàn này liên tục được lặp đi lặp lại chính vì thế những số chia hết cho 4 được xem là những số tử. Những số chia cho 4 dư 1 được xem là những số đẹp nhật để lựa chọn .

Vòng tay đá mắt hổ – Sức mạnh của niềm tin và lý chí

Tuy nhiên số hạt vòng mang số lẻ thể hiện cho tính dương nên sẽ mang đến dương khí là nguồn năng lượng tốt mỗi ngày của mỗi người. Nên khi lựa chọn vòng tay phong thủy có thể chọn các số lẻ như 15, 17, 19, 21 …

Trong phong thủy tùy vào mục đích mà sẽ có những kiến giải khác nhau về quan niệm số lượng hạt của vòng tay phong thủy.

Mục đích lựa chọn vòng tay phong thủy là để cầu may mắn, bình an, thuận lợi trong sự nghiệp. Chính vì thế điều quan trọng nhất là lựa chọn viếc vòng vừa tay và hợp mệnh của mình. Chúc các bạn tìm được chiếc vòng tay phong thủy phù hợp cho mình.

Cùng Nội Dung

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *