8 Bếp giúp cho chủ mạng Cấn mở cửa cái chính Bắc

Bếp đặt tại Khôn (Tây Nam): Bếp Khôn (Tây Nam) thổ đối với cửa Khảm (chính Bắc) tương khắc và là bếp Tuyệt mạng gây bất lợi cho hàng trung nam và lão mẫu lại sinh các chứng bệnh da vàng, phù thũng, kết đọng hòn cục, tim bụng đau nhức. Còn như bếp Khôn (Tây Nam) đối với chủ Cấn tỷ hòa và hỗ biến Sinh khí mộc vô khí tốt qua loa.

Cửa cái tại Khảm (chính Bắc) chủ nhà hay sơn chủ tại Cấn. Từ cửa Khảm (chính Bắc) biến 2 lần tới chủ Cấn phạm Ngũ quỷ cho nên gọi là Ngũ quỷ trạch. 

Cấn thuộc thiếu nam phạm Ngũ quỷ cho nên trẻ con gặp nhiều bất lợi, khó có sinh con, có sanh cũng khó nuôi vì vậy nên lời tượng nói là phạp tự. Nhà Ngũ quỷ sinh ra lắm sự khổ hạnh: quan tụng, khẩu thiệt, thị phi, bệnh hoạn, thắt cổ trầm sông (tự vẫn), bị trộm cướp, vong gia bại sản, tà ma nhập trạch… Thật là nhiều bệnh tật, nhiều tai hại, trăm việc chẳng hay ho chút nào.

Cửa Khảm (chính Bắc) với chủ Cấn phối 8 chỗ đặt bếp:

Bếp đặt tại Kiền (Tây Bắc): Bếp Kiền (Tây Bắc) kim bị cửa Khảm (chính Bắc) tiết khí và là bếp Lục sát thuần dương, dùng lâu bếp này khắc hại vợ lại hiếm con thừa tự. Nhưng lúc đầu cũng có tốt là nhờ Kiền với chủ Cấn tương sinh và hỗ biến Thiên y hữu khí.

Bếp đặt tại Khảm (chính Bắc): Bếp Khảm (chính Bắc) thủy đối với cửa Khảm (Chính Bắc) tỷ hòa Phục vị tốt qua loa, nhưng đối với chủ Cấn tương khắc hỗ biến Ngũ quỷ hại người, hao của đoản thọ, tuyệt tự.

Bếp đặt tại Cấn (Đông Bắc): Bếp Cấn (Đông Bắc) thổ đối với cửa Khảm (chính Bắc) tương khắc và là bếp Ngũ quỷ rất tai hại, đối với chủ Cấn tỷ hòa Phục vị vô khí tốt ít.

business thienmy luôn chập nhật những tin mới về kinh tế thị trường,  công nghệ mới nhất, thị trường bất động sản trong ngày? Còn chần chừ gì nữa mà không click vào để mang về những kiến thức quý báu ý tưởng kinh doanh mới nhất và khám phá cuộc sống điều mình muốn!

Kết quả hình ảnh cho nha dep

Bếp đặt tại Chấn (Chính Đông): Bếp Chấn (chính Đông) mộc đối với cửa Khảm (chính Bấc) tương sinh và là bếp Thiên y khá tốt nhưng đối với chủ Cấn tương khắc và hỗ biến Lục sát tai hại. Vậy bếp này nửa tốt, nửa xấu, lợi hại tương đương.

 


Bếp đặt tại Tốn (Đông Nam): Bếp Tốn (Đông Nam) âm mộc đối với cửa Khảm (chính Bắc) dương thủy là âm dương tương sinh và là bếp Sinh khí đăng diện đại cát nhưng Tốn khắc chủ Cấn hỗ biến Tuyệt mạng bất lợi cho tiểu nhi.

Bếp đặt tại Ly (Chính Nam): Bếp Ly (chính Nam) âm hỏa đối với cửa Khảm (chính Bắc) là bếp Diên niên tốt, đối với chủ Cấn tuy Họa hại nhưng cũng được tương sinh. Vậy bếp này cát nhiều hơn hung. Duy Ly hỏa nóng đốt Cấn thổ khô là tượng phụ nữ tính cương ngạnh (chỉ vào Ly) và tiểu nhi bất lợi (chỉ vào Cấn).

Bếp đặt tại Khôn (Tây Nam): Bếp Khôn (Tây Nam) thổ đối với cửa Khảm (chính Bắc) tương khắc và là bếp Tuyệt mạng gây bất lợi cho hàng trung nam và lão mẫu lại sinh các chứng bệnh da vàng, phù thũng, kết đọng hòn cục, tim bụng đau nhức. Còn như bếp Khôn (Tây Nam) đối với chủ Cấn tỷ hòa và hỗ biến Sinh khí mộc vô khí tốt qua loa.

 


Bếp đặt tại Đoài (chính Tây): Bếp Đoài (chính Tây) kim sinh cửa Khảm (chính Bắc) nhưng là bếp Họa hại không tốt, bất lợi cho giới phụ nữ. Nhưng Đoài với chủ Cấn tương sinh và hỗ biến Diên niên hữu khí cát nhiều hung.

Tám hướng bếp trên đây đều thuộc về chủ nhà mạng Cấn là Đông Tây tương hỗn trạch, cho nên bếp nào đối với cửa chủ cũng biến sinh 1 cát Du niên và 1 hung Du niên.

Nội – Ngoại Thất
Phong cách Cuộc Sống
  Khám Phá Thế Giới
Hồ sơ Doanh Nghiệp
Pháp luật Đời Sống
 

BUSINESS – CỔNG THÔNG TIN VỀ VẤN ĐỀ KINH DOANH , THƯƠNG MẠI, KHỞI NGHIỆP MỚI NHẤT, GƯƠNG MẶT DOANH NHÂN VÀ NHỮNG BÀI HỌC TRONG THỰC TIỄN QUẢN TRỊ CỦA DOANH NHÂN

BUSINESS BY THIENMY.COM – THÔNG TIN KINH DOANH – KHỞI NGHIỆP – MARKETING – DOANH NHÂN

Cùng Nội Dung

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *